Make your own free website on Tripod.com

KELAB UMNO JEPUN

RUMAH     PELAJAR     MALAYSIA,

6-24-3 KOYAMA, SHINAGAWA-KU,

TOKYO 142-0062.

TEL : 048-858-4673


AGENDA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELAB UMNO JEPUN (KUJ) KALI KE-18 SESI 2001/2002

1.        Pendahuluan

2.        Ucapan Pengerusi

3.        Pembentangan & Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kelab UMNO Jepun (KUJ) Kali Ke-17

4.         Perkara-perkara berbangkit

5.        Pembentangan & Pengesahan Penyata Kewangan Tahunan Kelab UMNO Jepun (KUJ) Sesi 2001/2002

6.        Pembentangan Laporan Tahunan Kelab UMNO Jepun (KUJ) Sesi 2001/2002

7.        Pembentangan Usul (jika ada)

8.        Hal-hal lain

9.        Perlantikan Pengerusi & Setiausaha Sementara

10.    Pembubaran Jawatankuasa Kelab UMNO Jepun (KUJ) Sesi 2001/2002

11.    Perlantikan Ahli Jawatankuasa Kelab UMNO Jepun (KUJ) Sesi 2003

12.    Penangguhan Mesyuarat

 

 

BERSATU BERSETIA BERKHIDMAT